Wykaz obwodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia, ustanawia i znosi obwody rybackie.

Poniżej zamieszczono aktualny, ujednolicony wykaz obwodów rybackich ustanowionych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie:

Ujednolicony wykaz obwodów uwzględniający wcześniejsze zmiany

 

Wykaz poszczególnych zmian Rozporządzenia nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich:

 

Od dn. 1.05.2016 r. obowiązuje Rozporządzenie nr 6/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Zostało one ogłoszone w dziennikach urzędowych:
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2016, poz. 1247,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2016, poz. 1386,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2016 poz. 603.

 

Od dn. 15.07.2011 r. obowiązuje Rozporządzenie nr 5/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniające Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Zostało one ogłoszone w dziennikach urzędowych:
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1410,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 78, poz. 1662,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 73, poz. 1369. 

 

Od dn. 01.01.2011 r. obowiązuje Rozporządzenie nr 4/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 października 2010 r. zmieniające Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Zostało one ogłoszone w dziennikach urzędowych:
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 108, poz. 1936,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 133, poz. 2587,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 102, poz. 1512.


Od dn. 01.09.2010 r. obowiązuje Rozporządzenie nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Zostało ono ogłoszone w dziennikach urzędowych:
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 73, poz. 1344,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 102, poz. 2012,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 78, poz. 1034. Od dn. 01.07.2010 r. obowiązuje Rozporządzenie nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Zostało ono ogłoszone w dziennikach urzędowych:
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 45, poz. 951,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 82, poz. 1494,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 48, poz. 682.Od dn. 01.12.2009 r. obowiązuje Rozporządzenie nr 7/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2009 r. zmieniające Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Zostało ono ogłoszone w dziennikach urzędowych:
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 77, poz. 2049,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 151, poz. 2820,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 116, poz. 1526.Od dn. 01.01.2009 r. obowiązuje Rozporządzenie nr 5/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.

Zostało ono ogłoszone w dziennikach urzędowych:
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 108, poz. 2603,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 136, poz. 3473,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 133, poz. 2069.Rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich ogłoszone w:

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 121, poz.2528,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 136, poz.2803,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 114, poz.2035.