Nr 4/2010

01.01.2011

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 4/2010 z dnia 15 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 108, poz. 1936 z dnia 27.10.2010 r., Dz. Urz. Lub. Nr 102, poz. 1512 z dnia 02.11.2010 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 133, poz. 2587 z dnia 02.11.2010 r.).

Pliki: